400-820-6105 (D&X 产品 客服热线)   400-820-0433 (Hey! King 产品 客服热线)

D&X 袋鼠精 6000mg 90粒

"富含天然雄性荷尔蒙,享有“男性至宝”的美誉 有效缓解男性多种性功能障碍、前列腺炎、精力疲乏等症状"

  • 销售价:
  • 税金:
  • 商品评分: /////..... (共0人评论)
品牌: D&X
  • -+

商品详情

  • 品牌:D&X
  • 所属分类:活力男性健康